ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο … καταδρομέας!..

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο … καταδρομέας!..