Ανέκδοτο: Ο γιατρός και το πιστόλι! Πάει ένας τύπος στο

Ανέκδοτο: Ο γιατρός και το πιστόλι! Πάει ένας τύπος στο γιατρό και…