Ανέκδοτο: Ο φιλόλογος στην 3η Λυκείου βάζει έκθεση στους μαθητές…

Ανέκδοτο: Ο φιλόλογος στην 3η Λυκείου βάζει έκθεση στους μαθητές…