ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο φαρμακοποιός και η συνταγή!..

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο φαρμακοποιός και η συνταγή!..