ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Εβραίος και ο Θεός!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Εβραίος και ο Θεός!