Ανέκδοτο: Ο δικηγόρος και η παρθένα νύφη

Ανέκδοτο: Ο δικηγόρος και η παρθένα νύφη