Ανέκδοτο: Μπαίνει ένας στο σπίτι του και βρίσκει τη σύζυγο

Ανέκδοτο: Μπαίνει ένας στο σπίτι του και βρίσκει τη σύζυγο με τον υδραυλικό…