ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Μητσάρας … ο αργός!..

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Μητσάρας … ο αργός!..