Ανέκδοτο: Μιλάνε 2 φίλοι που ο ένας αποφάσισε να πάει

Ανέκδοτο: Μιλάνε 2 φίλοι που ο ένας αποφάσισε να πάει στο Πανεπιστήμιο…