Ανέκδοτο: Μία οικογένεια έχει ένα παιδί που δεν μιλάει ποτέ

Το ανέκδοτο: Μία οικογένεια έχει ένα παιδί που δεν μιλάει ποτέ