Ανέκδοτο: Μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο κλαμένη και ζητάει κινίνο…

Ανέκδοτο: Μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο κλαμένη και ζητάει κινίνο…