ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Λίγο … απ’ όλα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Λίγο … απ’ όλα!