Ανέκδοτο: Λέει ο άνδρας στη γυναίκα, «Στη Λετονία ζητούν άνδρες

Ανέκδοτο: Λέει ο άνδρας στη γυναίκα, «Στη Λετονία ζητούν άνδρες για αναπαραγωγή…