Ανέκδοτο: Καλά γεννητούρια!

Ανέκδοτο: Καλά γεννητούρια!