Ανέκδοτο: Και τα φτωχά έχουν ψυχή

Ανέκδοτο: Και τα φτωχά έχουν ψυχή