Ανέκδοτο: Ήταν ένας παπάς και στην εξομολόγηση των γυναικών που

Ανέκδοτο: Ήταν ένας παπάς και στην εξομολόγηση των γυναικών που πήγαιναν με άντρες…