ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η υπηρέτρια και οι … μαστόροι!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η υπηρέτρια και οι … μαστόροι!!