ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η σύζυγος, η ερωμένη … και το προγαμιαίο συμβόλαιο!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η σύζυγος, η ερωμένη … και το προγαμιαίο συμβόλαιο!