ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η παρθένα και η γιαγιά!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η παρθένα και η γιαγιά!