Ανέκδοτο: Η μάνα πηγαίνει την «παρθενόπη» 15χρονη κόρη της στο

Ανέκδοτο: Η μάνα πηγαίνει την «παρθενόπη» 15χρονη κόρη της στο γιατρό….