Ανέκδοτο: Η λιονταρίνα λείπει για κυνήγι και το αρσενικό λιοντάρι

Το ανέκδοτο: Η λιονταρίνα λείπει για κυνήγι και το αρσενικό λιοντάρι