–Ανέκδοτο: Η κόρη πηγαίνει στη μάνα της εξοργισμένη …! Πολύ

Ανέκδοτο: Η κόρη πηγαίνει στη μάνα της εξοργισμένη …! Τρελό γέλιο