ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η γυναίκα του … Δημάρχου!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η γυναίκα του … Δημάρχου!