Ανέκδοτο: Η γυναίκα είναι σαν την … μπάλα !

Το ανέκδοτο: Η γυναίκα είναι σαν την … μπάλα !