ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η γυναίκα είναι σαν …μπάλα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η γυναίκα είναι σαν …μπάλα!