Ανέκδοτο: Η γιαγιά, ο χωροφύλακας και η σακούλα με τα

Το ανέκδοτο: Η γιαγιά, ο χωροφύλακας και η σακούλα με τα εικοσάευρα