ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ελληνο-αμερικάνα και ο μανάβης!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ελληνο-αμερικάνα και ο μανάβης!