ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η χήρα η μαυροφορούσα και χαμηλοβλεπούσα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η χήρα η μαυροφορούσα και χαμηλοβλεπούσα!