ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η άπιστη… της άπιστης!..

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η άπιστη… της άπιστης!..