ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Για ψύλλου … πήδημα !!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:  Για ψύλλου … πήδημα !!!