Ανέκδοτο: Ένας τσοπάνος από τα ορεινά κατέβηκε στην πόλη και

Ανέκδοτο: Ένας τσοπάνος από τα ορεινά κατέβηκε στην πόλη και έμαθε τι είναι το…