Ανέκδοτο: Ένας παντρεμένος είχε αγανακτήσει γιατί η γυναίκα του δεν

Ανέκδοτο: Ένας παντρεμένος είχε αγανακτήσει γιατί η γυναίκα του δεν τον άφηνε…