Ανέκδοτο: Ένας Κρητικός, ένας Αθηναίος κι ένας Πόντιος

Το ανέκδοτο: Ένας Κρητικός, ένας Αθηναίος κι ένας Πόντιος