Ανέκδοτο : Ένας άντρας περπατoύσε στο δρόμο λέγοντας την προσευχή

Το ανέκδοτο : Ένας άντρας περπατoύσε στο δρόμο λέγοντας την προσευχή του