ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα … με πόντιο!..

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα … με πόντιο!..