ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα … με μεθυσμένους!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα … με μεθυσμένους!!