–Ανέκδοτο: 2 φίλοι ο κώστας και μάκης συναντιούνται μετά από

Ανέκδοτο: 2 φίλοι ο κώστας και μάκης συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια ο κώστας ρωτάει με απορία …! Τρελό γέλιο