ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 1 Γερμανός, 1 Τούρκος και 1 Πόντιος (κλασικό &

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 1 Γερμανός, 1 Τούρκος και 1 Πόντιος (κλασικό & καλό)