Ανέκδοτο του αιώνα: Δεν θα ανεχθώ προσωπικές πορείες στο Κίνημα

Το ανέκδοτο του αιώνα: Δεν θα ανεχθώ προσωπικές πορείες στο Κίνημα Αλλαγής